Water Violet Bach bloesem

Water Violet Bach bloesem

DE BLOEMEN VAN BACH
of
FLORITHERAPIE

WATER VIOLET
(WATER VIOLET)

De Bach bloesem remedie Water Violet is geïndiceerd voor diegenen die een zeer intens en diep innerlijk leven hebben, maar niet in staat zijn zich open te stellen voor anderen en daarom erg in eenzaamheid leven.

IDENTIFICATIE VAN DE INSTALLATIE

Remedie naam Bach bloesem

: Water Violet

Algemene naam in het Italiaans

: water violet

Wetenschappelijke naam

: Hottonia palustris (Familie Primulaceae)

VOOR WIE IS DEZE VERHAALSMOGELIJKHEID

De Bach Water Violet-bloem is voor die mensen die, begiftigd met wijsheid en inzicht, zeer intelligent en getalenteerd, verfijnd en vriendelijk zijn, hoogmoedig lijken tegenover anderen en om deze reden de neiging hebben geïsoleerd en geïsoleerd te zijn. Het zijn zwijgzame mensen omdat ze denken dat ze niet worden begrepen, dus luisteren ze liever dan dat ze spreken. Ze houden zelfs niet van discussies en hebben over het algemeen een onbewogen, koude houding. Soms worden trots en eigenliefde buitensporig en daarom lijken ze voor anderen aanmatigend, asociaal en vol van zichzelf, waardoor ze de neiging hebben om geïsoleerd te zijn. Ze hebben een hekel aan pronken en zoeken geen contact met anderen, ondanks hun verlangen.

Waterviolette mensen hebben daarom de neiging om geïsoleerd te leven, hun emoties te verbergen, een soort kilheid van geest te manifesteren die er in feite niet is, omdat het alleen een façade is die wordt getoond omdat ze in werkelijkheid erg begripvol en tactvol zijn. En uitgebreid. Edward Bach schrijft zelf: «Voor degenen die in gezondheid of ziekte graag alleen zijn. Zeer vreedzame mensen, die niet graag lawaai maken, spreken weinig en beleefd. Ze zijn erg onafhankelijk, bekwaam en zelfredzaam, bijna volledig vrij van de mening van anderen. Ze zijn terughoudend, laten anderen met rust en gaan graag hun eigen weg. Ze zijn vaak intelligent en getalenteerd. Hun rust en kalmte zijn een zegen voor de mensen om hen heen "(1).

Ondanks hun innerlijke schoonheid zijn het mensen die star worden, niet in staat zijn om van de kleine geneugten van het leven te genieten, die zich niet kunnen uiten vanwege hun buitensporige terughoudendheid.

WAT HELPT HET WATERVAREN OPLOSSING OP TE LOSSEN

De Bach bloesem remedie Water Violet in bloementherapie helpt daarbij zich minder isoleren; het idee los te laten dat je anderen niet nodig hebt; om van de simpele dingen in het leven te genieten, ook door ze met anderen te delen. De remedie helpt om meer communicatie te hebben en helpt om uit de eenzaamheid te komen.

TYPE VOORBEREIDING

Als u het Water Violette moedertinctuur van Bachbloesems, door de bloemen direct in het veld te plukken, dient u er rekening mee te houden dat deze Bachbloesem bereid moet worden met de methode van solarisering.

BLOEITERIODE EN BOTANISCHE EIGENSCHAPPEN

Het is mogelijk om de plant in bloei te vinden in het voorjaar (april - juni).

Het is een drijvende waterplant, nu vrij zeldzaam in Italië, wiens leefgebied ondiep en schoon stilstaand zoet water is, vrij van verontreinigende stoffen waar het drijvend gras vormt.

Het heeft kruipende stengels gedompeld in lichtgroene kleur waaruit met regelmatige tussenpozen lange wortels beginnen die in de modder drijven De bladeren zijn afwisselend en met het blad verdeeld in talrijke lineaire segmenten.

Het bloemenlandschap is rechtopstaand, cilindrisch en hol van binnen. De bloemen zijn hermafrodieten gerangschikt in kransen in groepen van 3-9, met een kelk gevormd door kelkblaadjes die aan de basis zijn gelast, terwijl de bloemkroon wit-violet-lila bloembladen heeft.

De vrucht is een subsferische capsule die binnenin talloze zaden bevat.

Opmerking
(1) Genomen uit De Twaalf Genezers en andere remedies door E. Bach

Water Violet, alles over de Bach bloesem

Water Violet (Hottonia palustris) het is een plant uit de Primulaceae-familie die in het late voorjaar bloeit. Daar water violet behoort tot de familie uniek aquatisch , leeft in stilstaande of langzaam stromende wateren en wordt gevonden in Noord-Italië. Deze plant lijkt slank, maar rechtopstaand kan hij 40 cm hoog worden, hij presenteert bloemen met vijf bloemblaadjes roze en paars, ze zijn gerangschikt in een spiraal, zijn elegant en zie stengel heeft geen bladeren die de vorm hebben van veren en onder water blijven.

Eigenschappen en voordelen van Water Violet

Deze plant was de tiende die werd ontdekt door Dr. Edward Bach en zijn sleutelwoord is "de eenzame prinses”. Water Violet wordt gedefinieerd door dr. Edward Bach dus: "… Voor degenen die in gezondheid of ziekte graag alleen zijn. Heel rustige mensen, die zich ongestoord verplaatsen, spreken weinig en beleefd. Zeer onafhankelijk, bekwaam en vol vertrouwen in hun middelen. Ze zijn bijna helemaal vrij van de mening van anderen. Ze blijven aan de zijlijn, leven alleen en gaan hun eigen weg. Ze zijn vaak intelligent en begaafd. Hun rust en kalmte zijn een zegen voor degenen om hen heen ... ”.

Deze bloem trekt aristocratische karakters aan, die op zichzelf staan ​​en een beetje zijn snob, zelfs blijkbaar. Vaak zijn het trotse en afstandelijke mensen, ze zien er koud en afstandelijk uit, ze luisteren liever dan dat ze praten.

Deze types hebben een vorm van trots en aanmatiging, vermengd met ook arrogantie, een ad hoc houding, ze blozen niet temidden van mensen, ze houden vast aan etiquette of rigide opvoeding, ze voelen zich op deze hooghartige manier goed in hun vel. Wanneer dit alles overtreft, de Water Violet blijft geïsoleerd, verkeert in eenzaamheid en ervaart een diep gevoel van onbegrip, is daarom niet in staat om genegenheid en warmte te tonen, wat in werkelijkheid zijn primaire behoeften zijn.

De transformatie die deze remedie met zich meebrengt, is indrukwekkend, het slaagt erin de nederigheid te herstellen en brengt een diepgang aan het licht wijsheid, positiviteit, introspectie, reflectie en groeivermogen.

Daarom, de Water Violet ze worden referentiepunten voor advies, suggesties en hulp krijgen ze weer vertrouwen in zichzelf, waardoor ze een glimp kunnen opvangen van waar anderen niet zien. Tot slot, de Water Violet ze leren ons dat we onze individualiteit kunnen behouden door relaties te onderhouden en de groep te leven, dit is de hoogste graad van individualiteit, dat wil zeggen, in staat zijn om in de gemeenschap te leven zonder onze essentie te verliezen, die in harmonie blijft.

• Eerste emoties (voordat de bloem wordt genomen):

Hoogheid, trots, gevoel van superioriteit en terughoudendheid, emotionele afstandelijkheid.

Evolutionaire emoties (na het nemen van de bloem):

Nederigheid, delen en wijsheid, vermogen tot open relaties, met genegenheid en warmte.

Geschikt voor

Water Violet het is erg handig voor trotse mensen, die hun afstanden markeren en hun territorium verdedigen, hun zaken voor zichzelf houden, gereserveerd zijn en anderen minachten, willen leven zonder gestoord te worden in anonimiteit, zichzelf hoog waarderen, ze weten dat ze het kunnen .

In feite is de Water Violet lijden vaak aan eetstoornissen, van hypertensie, buikpijn, hoofdpijn. Deze karakters zijn niet in staat om hun gevoelens naar buiten te brengen, ook al zijn ze een eerste levensbehoefte van hen. Daarom kunnen we een kleine vergelijking zien met Agrimonie, ook hij verbergt zijn problemen en aarzelt om zijn ware gevoelens te delen, maar om andere redenen.

Bij kinderen worden deze personages gevonden in gevallen waarin ze niet willen spelen en zich uit trots met anderen willen mengen.

ONTDEK ALLE NATUURLIJKE REMEDIES VOOR HYPERTENSIE

Waardevol voor

Water Violet het is een waardevolle remedie voor degenen die eenzaam zijn, die een hebben elitaire en exclusivistische trotsa, die emotionele kilte hebben.


Water Violet Bach bloesem

WATER VIOLET - Bloem nr. 34

Hottonia Palustris , Paars dв. ™ water , Violet in water , Violette, Violeta de Agua.

Favoriete zin: " IK HEB NIETS EN NIEMAND NODIG "

Actie: van isolatie. communicatie

Het maakt deel uit van de sleutelbloemenfamilie en bloeit in mei en juni in stilstaand of langzaam stromend water, in sloten, in de moerassen van Noord-Italië. Hij kan 40 cm hoog worden, bloeit van april tot juli met vijfbladige roze of paarsachtige bloemen met een geel centrum en spiraalvormig gerangschikt rond de bladloze stengel. De veervormige bladeren blijven onder het wateroppervlak.

Signatuur: het leeft in de kalme wateren van een moeras of moeras, en dit kenmerk maakt het ongenaakbaar, moeilijk te verzamelen, en dieren worden ontmoedigd om zich ermee te voeden. De bladeren blijven volledig onder het wateroppervlak: wat tevoorschijn komt zijn alleen de stengel en de bloemen, waardoor de indruk van hoogte ontstaat. Een sterkere component van spiritualiteit, innerlijkheid en diepte is geconcentreerd in waterplanten. Denk aan de lotus, een plant die symbolisch is voor spiritualiteit in het oude Egypte en oosterse culturen, die groeit in de modder en prachtige bloemen voortbrengt, de kwintessens van zuiverheid en verheffing naar de hogere niveaus van bewustzijn.

PERSOONLIJKHEID VAN DE INSTALLATIE: het isoleert en voelt anders aan omdat het de enige plant in het systeem is die in het water leeft en geen directe lucht of zon nodig heeft om zich te ontwikkelen. Hij is ver weg en moeilijk te nemen omdat hij onder de 25 of 40 cm groeit. onder het waterniveau. Hij laat zich niet meeslepen door de stroming omdat hij een zeer sterke wortel heeft.

EENZAAMHEID VOOR MOEILIJKHEDEN IN CONTACT MET ANDEREN

Woord van Bach: • Voor degenen die in gezondheid of ziekte verkeren om alleen te zijn. Heel rustige mensen, die zich ongestoord verplaatsen, spreken weinig en beleefd. Zeer onafhankelijk, bekwaam en zelfverzekerd in hun middelen. Ze zijn bijna helemaal vrij van de mening van anderen. Ze blijven aan de zijlijn, wonen alleen en gaan hun eigen weg. Ze zijn vaak intelligent en begaafd. Hun rust en kalmte zijn een zegen voor de mensen om hen heen.

'Bigamie heeft één man te veel, toch monogamie.' Erica Jong

"We geloven dat we een land zijn, maar de waarheid is dat we niet veel meer zijn dan een landschap" Nicanor Parra

Staat negatief : heeft moeite met contact met anderen, heeft te veel zelfrespect en presenteert zichzelf met een onopvallende superioriteit ten opzichte van de dingen van het leven. Hij kan koud en afstandelijk, arrogant, aanmatigend, trots, asociaal overkomen. Hij is intelligent, verfijnd, vriendelijk, vredig, kalm, tolerant, respectvol, extreem gereserveerd, maakt geen lawaai, houdt van eenzaamheid, privacy, stilte. Onbereikbaar, hij spreekt weinig en vriendelijk. Hij drukt weinig uit omdat hij bang is niet begrepen te worden. Hij luistert liever dan dat hij spreekt. Hij is bedreven in geven en luisteren en raakt er zelden echt bij betrokken. Verwerp de vulgariteit van geanimeerde discussies. Hij draagt ​​zijn verdriet in stilte, staat graag aan de zijlijn of achter de schermen. Hij heeft de neiging zijn emoties te beheersen, verbergt ze en vecht nooit. Hij vraagt ​​niets en verbergt achter een schijnbare zelfredzaamheid een eenzaamheid en verdriet die wanhopig kunnen worden. Kan zelfbeheersing en emotionele onthechting behouden. Uit angst voor afwijzing kan hij op fysiek niveau geen genegenheid en warmte tonen, wat eigenlijk zijn primaire behoeften zijn. Hij ontkent de hem gevraagde hulp niet, maar deelt weinig in de vreugde en het lijden van anderen. Terugtrekking uit de wereld, isolatie. Bachelors.

Staat positief: minzaamheid, vermogen om een ​​sfeer van sereniteit te creëren, voorbeeld van integratie en vertrouwen met anderen, vriendelijkheid, gratie, wijsheid, vrede, onafhankelijkheid, objectiviteit, zelfbeheersing, sereniteit, sympathie, moed in noodsituaties. Hij kent zichzelf, hij heeft een diep en intens innerlijk leven, gemaakt van introspectie, reflectie en groeivermogen. Het fascineert met zijn echte wijsheid. Word een referentiepunt voor advies, suggesties en hulp. Intuïtief ziet hij waar anderen niet aankomen, luistert naar zijn innerlijke stem en vervolgt zijn weg vrij van de mening van anderen. Hij heeft een geest van onafhankelijkheid en heeft vertrouwen in zijn eigen middelen. Bereid om op te offeren om te krijgen wat hij verlangt, verbindt hij zich, zet door en transformeert zichzelf.

Statistisch gevonden ziekten (volgens sommige auteurs) waarmee de proefpersoon te maken zou kunnen krijgen, indien niet geharmoniseerd: eetstoornissen: anorexia, boulimie, verstoorde voeding. Dyspepsie, buikpijn. Hoofdpijn. Moeilijkheden om zichzelf vrijelijk uit te drukken in het openbaar. Tachycardie met koorts. Hypertensie. Reumatische pijnen, spierspanning. Slapeloosheid. Allergieën. Prostaatproblemen, impotentie.

Herformuleringen van de studenten die mijn cursussen volgen: zelfvoorzienend, trots, discreet, onopvallend, geïsoleerd, eenzaam.

Seksualiteit: hij kan zijn liefde nauwelijks schenken. Hij heeft het moeilijk om los te laten.

Kinderen: trots die ertoe aanzet om niet te spelen en niet met anderen om te gaan. Vermoeden, saccenteria, afstoting voor anderen, vermomd als discrete zelfbeheersing. Moeilijkheden om zich in gezelschap te gedragen. Moet buiten de grenzen gaan.

Positieve gedachten: Ik leer vergeven omdat iedereen fouten kan maken, ik deel mijn wereld met anderen, ik sta open voor liefde en ik leer geven en ontvangen, ook ik maak deel uit van de wereld zoals ieder ander, ik leer discussiëren om mijn persoonlijkheid te verrijken , Ik kan begrijpen wanneer anderen me nodig hebben, ik voel me een deel van het geheel en geen enkele geïsoleerde persoon, de mens is niet geboren om alleen te leven, ik help anderen en laat anderen me helpen, ik leer mijn lichaam en mijn geest te ontspannen.

Genezing: kou verandert in warmte. Je leert je handen te openen en te nemen, lief te hebben door liefde te tonen, te genieten van simpele dingen: een glimlach, een liefkozing, een vriendelijk woord, een knuffel. De muur om het hart breekt af. Reserve en onthechting vallen. De een komt uit een lege eenzaamheid. Vaardigheden in contact, communicatie en wijsheid. Vreugde. Gemeenschap.

Conditie die zich ontwikkelt, harmoniseert of ontwaakt: NEDERIGHEID'

Archetypische representatie: "Eenzaamheid", vanwege het isolement en de bewuste keuze om op afstand te blijven. Als een kluizenaar, gescheiden van iedereen, zinkt hij weg op zoek naar wijsheid.

CHAKRA: het werkt op de 3e en 4e draaikolk

Voorbereiding: de remedie wordt bereid door de methode van zonnebrand. De indicatieve bloeiperiode is van april tot juni.

Transpersoonlijk principe: isolatie, stijfheid.

Transactionele Analyse : Ik + Jij - vervolger / redder I - Jij -

Positieve bevestigingen: Ik ontmoet mijn naaste met liefdevolle oprechtheid.

FREQUENTE VERENIGINGEN: Impatiens, Olive, Rock Water, Vine.


VOEDT Bachbloesems Water Violet 34

Gratis verzending vanaf € 19,99
Levering binnen 24/48 uur
Gratis retourneren

"Vastzittende" gemoedstoestand:
Alleen, het gaat goed met je en je hebt geen behoefte om met anderen uit te gaan. We zijn echter verantwoordelijke mensen die anderen waarderen en zoeken, ook al zijn ze een beetje afstandelijk.
"Home sweet home" is het motto van Water Violet. Je voelt je veilig in je omgeving, zonder al te veel schokken. Deze onthechting van anderen kan iemand trots of trots maken. Vaak is deze onthechting te wijten aan situaties waarin ze hun emotionele aspect niet konden uiten. Hiervoor sluiten ze zich en verstijven ze.

'Getransformeerde' stemming:
U bent wijs en gaat vriendelijk en discreet door het leven.

Stemmingen en symptomen gerelateerd aan Water Violet in volgorde van belangrijkheid:
Trots en vertrouwelijkheid
Vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid
Ze willen de problemen zelf oplossen
Stijve nek
individualiteit
Gewrichts-stijfheid
Er wordt weinig gezegd
Vrijheid van de mening van anderen

Water Violet sleutelzin:
"Ik vertrouw anderen niet, ik vertrouw vooral op mezelf."

Positieve bevestiging van Water Violet:
"Ik ontmoet mijn buurman met hartelijke oprechtheid"

E. Bachs definitie van de Water Violet-remedie:
"Voor degenen die in gezondheid of ziekte graag alleen zijn. Zeer rustige mensen, die rustig bewegen, weinig en stil praten. Zeer onafhankelijk, bekwaam en zelfverzekerd. Ze hechten niet veel belang aan de mening van anderen. Gereserveerd, ze laten mensen met rust en gaan hun eigen weg. Vaak scherp en getalenteerd. De rust en kalmte die hen onderscheiden, is een zegen voor de mensen om hen heen. "

KREDIETKAART:
Betaal veilig met uw creditcard (zelfs prepaid) op de bankserver

PAYPAL:
Betaal vanaf uw Paypal-account

OVERSCHRIJVING:
U ontvangt alle referenties in de bevestigingsmail van de bestelling
Oorzakelijk: Voer het aantal in "Referentie" ontvangen in de orderbevestigingsmail.

CONTANT GELD BIJ LEVERING:
Rembours (€ 3,90 toeslag)

BESTELLINGEN BOVEN € 19,99:
Gratis en snelle verzending 24 / 48u

BESTELLINGEN VOOR MINDER DAN € 19,99:
- Verzending UITDRUKKEN 24/48 uur (Koerier DHL, UPS, BARTOLINI, MILKMAN of GLS): € 4,90
- Standaard levering 4/5 dagen (Poste Italiane): € 3,90
- Verzending naar het postkantoor 4/5 dagen: € 3,90
- Verzending naar UPS Access Point 24/48 uur: € 4,90

CONTANT GELD BIJ LEVERING:
Onder rembours met een supplement van € 3,90


Water Violet

Maak contact met de mensen om je heen. Het positieve potentieel van Water Violet is een meer liefdevolle relatie met anderen, met behoud van uw wijsheid en waardigheid.

Al meer dan 80 jaar met vertrouwen gebruikt en ontwikkeld door Dr. Bach

De 38 essenties van de originele Bach®-bloemen corresponderen elk met een andere emotionele toestand en vormen samen een systeem dat, naar zijn mening, het hele scala van menselijke emotionele ervaringen zou bestrijken.

In het systeem van Edward Bach is eenvoud essentieel: hij wilde dat iedereen kon begrijpen welke remedie in de specifieke situatie nuttig was en waarom. Hij classificeerde de remedies in zeven op emoties gebaseerde groepen om u verder te helpen bij het vinden van de meest geschikte remedie of persoonlijke mix. Als je hulp nodig hebt bij het kiezen van de juiste essence, probeer dan onze Create your own blend-pagina.

Onze producten zijn de enige remedies die bloemenessenties gebruiken die rechtstreeks afkomstig zijn van Mount Vernon, het huis van Edward Bach. Om er zeker van te zijn dat u producten van de hoogste kwaliteit koopt, zoekt u naar de handtekening van Dr. Bach op de verpakking - een garantiezegel dat aangeeft dat het product is afgeleid van bloemen uit de oorspronkelijke tuinen of locaties die door Dr. Bach zelf zijn aangegeven.

Iedereen kan op elk moment van de dag de originele, volledig natuurlijke Bach® Bloesem-essences gebruiken.

Komen de bloemen uit de tuin van Dr. Bach?

Original Bach® Flowers zijn het enige merk dat bloemen en planten gebruikt uit de tuinen van Mount Vernon (nu Bach Center genoemd).

Hoe weet ik zeker dat ik echte originele Bach® bloemen koop?

Let bij het kopen van originele Bach®-bloemen altijd op de handtekening van Dr. Bach op de verpakking.

Waarom bevatten originele Bach® bloemen alcohol?

Dr. Bach gebruikte alcohol, en juist cognac, om de essentie te bewaren en langer mee te laten gaan ...

Neem een ​​enkele essence volgens uw behoeften, of maak een combinatie van maximaal zeven essences met een mengfles.

Voeg 2 druppels essence toe aan het water en drink er regelmatig een slokje van. Of giet 2 druppels in een mengfles van 30 ml met plat mineraalwater en neem 4 druppels minstens 4 keer per dag.

Verkocht in een handig druppelflesje.

Bewaar in een koele, droge plaats.

Lees altijd het etiket.

Als u zwanger bent of borstvoeding geeft, raadpleeg dan uw arts voordat u bachbloesems inneemt.

Dit product bevat alcohol. Als u medicijnen gebruikt die gecontra-indiceerd zijn met alcohol, raadpleeg dan uw arts voordat u dit product inneemt.

Gerelateerde producten

Heather

Zeg niet te veel in gesprekken met anderen die geen aandacht nodig hebben.

Impatiens

We kunnen allemaal wel eens prikkelbaar en ongeduldig zijn, we willen alles meteen en we worden nerveus als dingen niet goed gaan.


Video: Série Florais de Bach: Diferença entre Water Violet e Mimulus