Tuinbouw. Principes en praktijk van A. Pardossi, G. Prosdocimi Gianquinto, P. Santamaria, L. Incrocci - Edagricole

Tuinbouw. Principes en praktijk van A. Pardossi, G. Prosdocimi Gianquinto, P. Santamaria, L. Incrocci - Edagricole

Boek recensie

Tuinbouw. Principes en praktijk

ofA. Kruispunt

Titel

: Tuinbouw. Principes en praktijk
Auteurs: A. Kruispunt

uitgever

: Edagricole

Publicatie datum

: Maart 2018

Aantal pagina's:

371

Kosten:

44,00 euro

Soort papier dat wordt gebruikt:

ecologisch papier wordt niet gebruikt

Het boek Tuinbouw. Principes en praktijk van de uitgeverij Edagricole die ik heb mogen lezen, houdt zich bezig met de wereld van de tuinbouw. Hoewel het boek bedoeld is voor niet-gegradueerde studenten, kan het ook worden benaderd door diegenen die, met enige kennis van het onderwerp, zich willen verdiepen en kennis willen hebben van de feiten over de niet eenvoudige tuinbouwkunst. Het is opmerkelijk hoe de auteurs erin slaagden de juiste balans te vinden tussen de complexiteit van het onderwerp en de bruikbaarheid van het uit te voeren werk. Dat wil zeggen de juiste balans tussen theorie en praktijk, alles op een duidelijke en volledige manier verteld, waardoor zelfs voor de leek soms complexe onderwerpen over het leven van planten begrijpelijk worden.

De behandelde onderwerpen zijn ontelbaar en uit onderstaande index wordt duidelijk dat het tuinbouwthema in de ronde wordt behandeld, waarbij niets aan het toeval of improvisatie wordt overgelaten.

We vertrekken van een eerste analyse van het referentiescenario in de tuinbouwwereld, waarbij we de verspreiding en het belang van groentegewassen in de context van de wereldeconomie en meer in het bijzonder in Italië analyseren. Het was interessant om te zien hoe de auteurs zich ook richtten op de meer culturele aspecten van tuinbouw. In feite hebben we het over de meer traditionele biologische en geïntegreerde tuinbouw om over te stappen op stedelijke, sociale en therapeutische tuinbouw, de zogenaamde orthotherapie, steeds wijdverbreid onder de oudere bevolkingsgroepen, onder gehandicapten, werklozen, immigranten en schoolkinderen, als een moment van sociale aggregatie. Een werkelijk intrigerend plaatje.

Vervolgens gaan we verder met het onderzoeken van de verschillende aspecten van de plantenfysiologie, zoals fotosynthese, ademhaling, transpiratie, radicale absorptie, waterstress, enz., Argumenten die ondanks hun complexiteit duidelijk uiteengezet worden. De vervoeging tussen plantfysiologie, teelttechnieken en de relatie van planten met de omgeving waarin ze leven, is zeker een verstandige aanpak waarmee je een totaalbeeld van de zaak krijgt.

Het moeilijke onderwerp van genetische verbetering, fundamenteel voor het bieden van oplossingen voor de verschillende behoeften van de talloze groentesoorten in ons land, komt aan bod met het oog op: de evolutie en het belang van biodiversiteit; de intraspecifieke categorieën met het grootste belang in de tuinbouw; de doelen en doelstellingen die moeten worden bereikt met genetische verbetering en daarom alle procedures en verschillende methoden om optimaal te werken. Een allround plaatje.

Het volgende hoofdstuk behandelt het niet eenvoudige onderwerp van de vermeerdering van groentesoorten. Het kennen van deze techniek is een prioriteit bij de productie van elk gewas. We praten daarom over het verkrijgen van het plantmateriaal voor het planten van gewassen door de verschillende vermeerderingsmethoden te beschrijven en de eisen die het te gebruiken materiaal moet hebben. Daarnaast wordt ook de referentiewetgeving beschreven, de zorg die de vermeerderde planten moeten hebben en de vaak onderschatte bedrijfsorganisatie om elk initiatief succesvol te laten zijn.

In dit algemene kader mochten de thema's vollegrondstuinbouw en beschermde teelt niet ontbreken, evenals de grondloze teeltsystemen. Voor elke techniek worden de behoeften van de verschillende gewassen geanalyseerd, zoals irrigatie, bemesting, het gebruik van plantengroeiregulatoren en biostimulantia, waarbij ook de verschillende technieken worden beschreven die voor elke landbouwpraktijk moeten worden toegepast. Een leuke klus.

Bijzonder interessant is het hoofdstuk gewijd aan de fysiologie en technologie die moeten worden toegepast voor groenten die eenmaal zijn geoogst, waarbij rekening wordt gehouden met alle parameters die nodig zijn voor het behoud van het product, inclusief koeling met zijn verschillende technieken.

Om het plaatje compleet te maken hebben de auteurs ook ruimschoots ruimte vrijgemaakt voor de families van de belangrijkste planten voor de tuinbouw en precies daar hebben we het over Apiaceae, van de Brassicaceae, van de Chenopodiaceae, van de Cucurbitaceae, van de Fabaceae, van de Lamiaceae, van de Liliaceae en van Solanaceae​Voor elke familie is er een botanisch raamwerk dat de biologische cyclus, de oorsprong, de morfologie beschrijft en vooral, in het geval van de tuinbouw, de bloemenbiologie en vruchtvorming om de behoeften van de plant beter te begrijpen. Uiteraard ontbreekt het niet aan teelttechnieken die de pedoklimatologische behoeften, de productiesystemen en de tegenslagen waarmee verschillende groentesoorten worden geconfronteerd, analyseren.

Aangezien de auteurs het boek vooral tot studenten van opleidingen hebben gericht, denk ik dat het belangrijk is om te specificeren dat elk hoofdstuk naast een uitgebreide bibliografie ook vergezeld gaat van kaarten en dozen voor een grondige analyse van de verschillende behandelde aspecten. met, met verificatievragen over wat wordt geïllustreerd. Een complete studietool.

Tot slot kan ik de auteurs alleen maar feliciteren met het feit dat ze het waardevolle werk erkennen dat is verricht waardoor, naast de diepgaande competentie van het onderwerp, er een grote liefde is voor planten en de natuur in het algemeen. Kortom, het is een boek dat ik leuk vond en dat veel ideeën biedt. Ik raad het iedereen ten zeerste aan die de wereld van de tuinbouw wil bestuderen en / of verdiepen.

Dr. M.G. Davoli


Video: Vivaismo - Az. agr. Checchi Silvano - Pistoia